| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
THƯƠNG VỤ
Thương vụ Việt Nam tại New Zealand (kiêm nhiệm Fiji, Samoa)
THÔNG TIN THƯƠNG VỤ
Địa chỉ: Level 2, 90- 92 Dixon str. PO Box 11095, Manners str., Wellington 6142
Điện thoại: (+64) 4 8033 775
Email: nz@moit.gov.vn
Fax: (+64) 4 8033 777
Tham tán Trần Diệu Oanh
Địa chỉ: Level 2, 90- 92 Dixon str. PO Box 11095, Manners str., Wellington 6142
Điện thoại: (+64) 4 8033 775
Email: nz@moit.gov.vn