| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
THƯƠNG VỤ
Thương vụ Việt Nam tại Hungary (Kiêm nhiệm Croatia, Bosnia Herzegovina)
THÔNG TIN THƯƠNG VỤ
Địa chỉ: H-1147 Budapest, Miskolci utca 89
Điện thoại: + 36 30 2245968;
Email: hu@moit.gov.vn
Fax: (+36) 1 222 7039
Tham tán Phạm Văn Công
Địa chỉ: 1146 Budapest, Thokoly Ut 41, Hungary
Điện thoại: +36 1 342 5583
Email: hu@moit.gov.vn