| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
THƯƠNG VỤ
Thương vụ Việt Nam tại Myanmar
THÔNG TIN THƯƠNG VỤ
Địa chỉ: 9A Pyi Htaung Su Lan (Union Lane), Sayar San Road, Bahan Township, Yangon, Myanmar
Điện thoại: +95-1-551817
Email: mm@moit.gov.vn
Fax: + 95 18550220
Tham tán Nguyễn Đương Kiên
Địa chỉ: 9A Pyi Htaung Su Lan (Union Lane), Sayar San Road, Bahan Township, Yangon, Myanmar
Điện thoại: +959666225577
Email: mm@moit.gov.vn