| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
THƯƠNG VỤ
Thương vụ Việt Nam tại Chile (Kiêm nhiệm Ecuador)
THÔNG TIN THƯƠNG VỤ
Địa chỉ: Av. Eliodoro Yañez # 2887, Providencia, Santiago, Chile
Điện thoại: (+56-2) 2232-113
Email: vantvar@gmail.com ; vantd@moit.gov.vn
Fax: (+56-2) 2334-115
Tham tán Sải Thị Thu Thủy
Địa chỉ: Eliodoro Yañez 2887, Providencia, Santiago, Chile
Điện thoại: (+56-2) 2321-113
Email: cl@moit.gov.vn
Trưởng Thương Vụ