| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
THƯƠNG VỤ
Văn phòng xúc tiến thương mại Việt Nam tại Trùng Khánh
THÔNG TIN THƯƠNG VỤ
Địa chỉ: No 10, 12th Floor, Fuli Haiyang Guoji Buliding, Beichengtian Road, Jiangbei District, Chongquing City, China.
Điện thoại: +86 23 67906219
Email:
Fax: (86) 23 67908285