| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
THƯƠNG VỤ
Thương vụ Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất (UAE) (kiêm nhiệm Oman)
THÔNG TIN THƯƠNG VỤ
Địa chỉ: No. 404, Al Ain Center (Computer Plaza), Al Mankhool Road, Bur Dubai, Dubai, UAE P.O.Box: 72342, Dubai, UAE
Điện thoại: (+971) 4359 7350
Email: ae@moit.gov.vn / vntrade@emirates.net.ae
Fax: (+971) 4359 7351
Tham tán Lê Phương
Địa chỉ: Al Ain Centre, Computer Plaza, Mankhool Road, Bur Dubai, UAE
Điện thoại: +971 435 97350
Email: ae@moit.gov.vn
Trưởng Thương Vụ, Bí Thư Thứ Nhất