| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
THƯƠNG VỤ
Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan
THÔNG TIN THƯƠNG VỤ
Địa chỉ: 261 Laan Van New Oost-Indie, 2593 BR, The Hague, The Netherlands
Điện thoại: (+31) 70 381 559
Email: nl@moit.gov.vn; vntrade@xs4all.nl
Fax: (+31) 70 381 420
Tham tán Võ Thị Ngọc Diệp
Địa chỉ: 261 Laan van Nieuw Oost-Indie,2593 BR, The Hague, The Netherlands
Điện thoại: (317)038-15594
Email: nl@moit.gov.vn