| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Thông tin nhà nhập khẩu

Danh sách doanh nghiệp gỗ và sản phẩm gỗ của Phần Lan

Danh sách doanh nghiệp gỗ và sản phẩm gỗ của Phần Lan, do Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển tổng hợp.

Xuất khẩu gỗ và đồ gỗ Việt Nam vẫn vượt ngoài mong đợi | Kinh doanh |  Vietnam+ (VietnamPlus)

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

2020-ja4b7.xlsx

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển