| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Thông tin nhà nhập khẩu

Danh sách doanh nghiệp đồ gỗ nội thất của Phần Lan

Danh sách doanh nghiệp đồ gỗ nội thất của Phần Lan, do Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển tổng hợp.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

2020-d4wAb.xlsx

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển