| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Thông tin nhà nhập khẩu

Danh sách công ty Algeria và Tunisia nhập khẩu nguyên liệu nhựa, bao bì, giấy

Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu danh sách các công ty Algeria và Tunisia nhập khẩu nguyên liệu nhựa, bao bì, giấy... để các doanh nghiệp xuất khẩu trong nước quan tâm liên hệ.

1/ Công ty CENTRAMED

Trụ sở : cite boussekine lotissement 269, lots section 07 ilot 330 Sétif 19000 Algérie

Người liên hệ: Bà TAIEB AMIRA, phụ trách logistics

Điện thoại : +213555572443 ; +213770404050

Email : contact@centramed.net; logistic@centramed.net; web : www.centramed.net

Nhu cầu : Nhập khẩu nguyên liệu nhựa các loại

2/ Công ty Algeria Printing Packaging

Trụ sở : Lot No 1, rue Bahi Omar Es-Senia, Oran, Algérie

Người liên hệ 1: Bà DJILLALI Nassima

Điện thoại : +213770768944

Email : app.dzpack.sourcing@gmail.com; sourcing@app-alg.com; web : www.app-alg.com

Người liên hệ 2 : Bà Boudjellali Hassina

Điện thoại : +213770196711

Email : app.dzpack.431@gmail.com

Nhu cầu : Nhập khẩu nguyên liệu nhựa các loại

3/ Công ty Sarl Pharma Print Solutions

Trụ sở : H45G+6MR, Ouled Slama, Alger, Algerie

Người liên hệ: Ông N. FEKAR, Giám đốc kỹ thuật

Điện thoại : +213 560099041 ; +213560096061

Email : techno2008fr@yahoo.fr

Nhu cầu : Nhập khẩu nhãn dán, bao bì, nguyên liệu nhựa

4/ Công ty SAMA Tape & Packaging Film

Trụ sở : 41,44 Avenue Ben Badis, BLIDA, Algerie

Người liên hệ 1: Ông Mohammed Tahar SOUFI, quản lý

Điện thoại : +213661544083

Người liên hệ 2: Bà Wissem BELALIA, giám đốc thương mại

Điện thoại : +213 770378634

Email : dircom@ipac-adhesifs.com; comex@ipac-adhesifs.com; web : www.ipac-adhesifs.com

Nhu cầu : Nhập khẩu băng dính

5/ Công ty SAPPICO

Trụ sở : Rue Tekamera Rachid, Zone Industrielle, Bejaia,, Algerie

Điện thoại : +213661617812

Email : sappico.06@gmail.com

Nhu cầu : Nhập khẩu băng dính hai mặt

6/ Công ty in Imprimerie Ennakhla

Địa chỉ : BP N°67 Lot, N°12 Zone d’activité, El Achour 16104, Alger, Algerie

Người liên hệ: Ông Billel AIT CHEGOU, giám đốc phát triển kinh doanh

Điện thoại : +213560 790720

Email : a.billel@ennakla.dz; Fb : https://www.facebook.com/ennakhla/  

Nhu cầu : Nhập khẩu giấy các loại

 

7/ Công ty Pantone Frod

Địa chỉ : 57 Avenue Souidani Boudjemaa, El Mouradia, Algeria

Điện thoại : +213770809518

Email : commercial@pantoneprod.dz; web : www.pantoneprod.dz

Nhu cầu : Nhập khẩu giấy các loại

8/ Công ty Prolipos

Trụ sở : Zone industrielle Lot N° 67 et 69 Route

AIN KERCHA, AIN MLILA OUM-ELBOUAGHI, Algeria

Người liên hệ: Ông Mohamed Ramzi Zine El Abidine GASMI, Phó Tổng giám đốc

Điện thoại : +213 661696169

Email : ramzi.gasmi@prolipos-dz.com ; web : http://www.prolipos-dz.com/   

Nhu cầu : Nhập khẩu nguyên liệu nhựa, nắp chai; dầu ăn (dầu đậu tương, dầu hướng dương).

9/ Công ty Alphapet

Trụ sở :  P8GC+628, Unnamed Road, Réghaïa, Alger, Algeria

Người liên hệ: Ông Lamouri Idriss

Điện thoại : +213 799595368

Email : i.lamouri@sarlalphapet.com; web : https://sarlalphapet.com/  

Nhu cầu : Nhập khẩu nguyên liệu nhựa, nắp chai 

10/ Công ty REDA

Trụ sở :  21 Route de Zeralda Mahelma, ZERALDA 16000, AlgerAlgérie

Người liên hệ: Ông Mohamed Amine BENHACINE, phụ trách kinh doanh

Điện thoại : +213 561661641

Email : Mohamed.benhacine@redachem.com; web : www.redachem.com   

Nhu cầu : Nhập khẩu các loại nguyên liệu: sơn, bột giặt, dược phẩm, thực phẩm

11/ Công ty PharmaPlasti

Trụ sở : Rue de la physique, Zone Industrielle Ben Arous, 2013 Tunisie

Người liên hệ : Bà LEILA ZAYANI

Điện thoại : +21625925300

Email : leila.zayani@pharmaplasti.com; web : https://pharmaplasti.com/fr/

Nhu cầu : Nhập khẩu nguyên liệu nhựa các loại

12/ Công ty 2M PACK

Trụ sở : Route Sidi Mansour km1 - Sfax 3000 – Tunisie

Người liên hệ : Bà Ines GUIDARA

Điện thoại : +21674215306 ; +216 70253452

Email : ines.guidara@alphaetiquettes.com

Nhu cầu : Nhập khẩu băng dính các loại

 

Thương vụ Việt Nam tại Algeria