| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Thông tin nhà nhập khẩu

Danh sách doanh nghiệp nội thất của Na Uy

Để hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh với thị trường Na Uy, Thương vụ xin giới thiệu danh sách một số doanh nghiệp kinh doanh đồ nội thất của Na Uy để doanh nghiệp liên hệ, kết nối kinh doanh.

Doanh nghiệp xem chi tiết tại: https://vietnordic.com/wp-content/uploads/2021/07/2020.11.03-Danh-sach-DN-noi-that-cua-Na-Uy.xlsx

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển