| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Thông tin nhà nhập khẩu

Danh sách doanh nghiệp Algeria có nhu cầu nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may

Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu danh sách doanh nghiệp Algeria có nhu cầu nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may, để doanh nghiệp tham khảo

Thông tin chi tiết: 

1. Công ty DRAOUZA TEXTILE

Địa chỉ : 12 cité des orangers El-Hamiz DarBeida – Alger, Algeria

Mobile: +213 661876546; Email: brahime003@yahoo.fr;

Web: www.drawzatextile.com

Nhu cầu : Nhập khẩu vải may mặc

Liên hệ : Ông Brahime, phụ trách thương mại

2. Công ty Tntex

Địa chỉ : zone industrielle de Guidjel, Sétif, Algerie

Liên hệ : Ông Keskas Abdelhak, phụ trách thương mại

Mobile: +213 560762117; Email: filmoplast01@gmail.com

Web: www.tntex-dz.com 

Nhu cầu : Nhập khẩu nguyên liệu dệt may

3. Công ty MODE TEX

Địa chỉ : route de Douera, no 196 Commune de Baba Hssen Alger, Algeria

Liên hệ : Bà Bouchireb Amina, giám đốc thương mại

Mobile: +213 780800849; Email: modtexmina@gmail.com

Web: www.sarlmodetex.com  

Nhu cầu : Nhập khẩu vải các loại

4. Công ty EURL SODITIF

Địa chỉ : rue 17 septembre 1956, Ouled Yaich, Blida, Algerie

Mobile: +213 5553591344; +213 551590290 ; +213 661532324

Nhu cầu : Nhập khẩu vải, sợi, nguyên liệu nhựa PP

5. Công ty ISPO Fashion

Địa chỉ : Cheraga, Alger, Algerie

Mobile: +213 560442210 

Email: info@ispofashion.com ; web : www.ispofashion.com  

Nhu cầu : Nhập khẩu vải sợi

6. Công ty TNHH Sarl T.T.B.M

Địa chỉ: ZI Bounoura Ghardaia, Algeria

Email: sarl.ttbm@gmail.com

Mobile: +213665536393

Nhu cầu: Nhập khẩu nguyên liệu bông (100%), bông hỗn hợp 50%, sợi polyester

7. Công ty Tissage le Soleil

Địa chỉ: zone industrielle, Dessert 07 No 74, Chetouane, Tlemcen, Algeria

Liên hệ : Ông Bestaoui REDA, giám đốc

Email : tissagelesoleil@gmail.com; Tel : +213560008878

Nhu cầu : Nhập khẩu sợi polyester 150, sợi PE 300

8. Công ty TNHH Sarl SBI

Địa chỉ: 38 zone d’activités Medjana, Bordj Bou-Arreridj, Algeria

Liên hệ : Ông Chafik Behlouli, giám đốc

Email : sarlbehlouliindustrie@yahoo.fr ; Tel : +21330575775

Nhu cầu : Nhập khẩu polymer và các chất tạo màu

9. Công ty Elhayat_Textile

Địa chỉ: zone industrielle, Dessert 07 No 74, Chetouane, Tlemcen, Algeria

Liên hệ : Ông Slimane Bouasbana Soufiane, chuyên gia về vải sợi và thời trang

Email : sofyansb1@gmail.com; mustafa.mbbm@gmail.com;

Mobile : +213541821514 ; +213540792594 ; +213 560 34 21 22

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100057112495204

Nhu cầu : Nhập khẩu sợi, vải các loại

10. Công ty FILATURE BOUDJELLABA O. & FILS

 Địa chỉ:  ZI. N°16 - CHETOUANE - BP. 72 – Tlemcen, Algeria
 Hoạt động : Dệt sợi các loại (bông, len)

  Nhu cầu : Nhập khẩu nguyên liệu bông, thiết bị dệt

  Liên hệ : Ông Boudjellaba Mehdi, Giám đốc

  Tel : +213550517879

  Email : mehdi_13@outlook.fr ; contact@filatures-boudjellaba.com  

  Web : www.filatures-boudjellaba.com

11. Công ty SMTP

Địa chỉ : Zone industrielle site II, Ouled Yaïch 09100 Wilaya de Blida - Algérie

Mobile : +213550 40 00 36 ;

Email : commercial.smtp@gmail.comaggouncontact4@gmail.com

Web : www.smtp-dz.com

Nhu cầu : Nhập khẩu vải, sợi

Thương vụ Việt Nam tại Algeria