| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Thông tin nhà nhập khẩu

Danh sách các doanh nghiệp nhập khẩu thủy sản khu vực Bắc Âu

Để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực thuỷ sản tận dụng cơ hội do Hiệp định EVFTA mang lại, Thương vụ xin cung cấp danh sách các doanh nghiệp kinh doanh thuỷ sản tại khu vực Bắc Âu để doanh nghiệp tham khảo.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

 

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển