| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Thông tin nhà nhập khẩu
STT Nội dung Tác giả Ngày đăng
1
Thương Vụ Việt Nam tại Chile
13/02/2009
2
Thương Vụ Việt Nam tại Chile
26/12/2008
3
Thương Vụ Việt Nam tại Chile
27/09/2008
4
Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU
11/09/2008