| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Thông tin nhà nhập khẩu
STT Nội dung Tác giả Ngày đăng
1
Thương Vụ Việt Nam tại Hàn Quốc
29/01/2009
2
Thương Vụ Việt Nam tại Chile
30/10/2008