| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Kim ngạch xuất khẩu

Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và EU năm 2011

Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và EU năm 2011, do Thương vụ Việt Nam tại EU và Bỉ - Luxembourg cung cấp.

KIM NGẠCH XNK GIỮA VIỆT NAM VÀ EU NĂM 2011

Tổng KN XNK

VN- EU

Năm 2011

Năm 2010

So với năm 2010

VN xuất khẩu vào EU

12800952571

9585692934

+33,54%

VN nhập khẩu từ EU

5209396549

4675258219

+11,42%

Cán cân

7591556022

4910434715

     +54,6%

Tổng kim ngạch XNK

18010349120

14260951153

+26,29%

Nguyễn Minh Thăng- Tùy viên thương mại

   THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI EU-BỈ

(nguồn: Eurostat - Cập nhật ngày 26/03/2012, đơn vị tính: euro)

Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU

Nội dung liên quan