| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tin tức

Cập nhật số liệu kim ngạch thương mại Việt Nam - Lào tháng 01 năm 2023

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tháng 01/2023 tổng kim ngạch thương mại Việt Nam - Lào đạt 99,2 triệu USD, giảm 27,3% so với tháng 01/2022 (136,5 triệu USD).

Trong đó:
- Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Lào đạt 27,8 triệu USD, giảm 35% so với tháng 01/2022 (42,8 triệu USD). Mặt hàng xuất khẩu sang Lào có giá trị tăng đột biến trong tháng 01/2023 là hàng rau quả, đạt 1,94 triệu USD, tăng 242,2%; mặt hàng xăng dầu các loại đạt 3 triệu USD, tăng 24,9%; sắt thép các loại đạt 2,5 triệu USD, giảm 64,8%; phương tiện vận tải và phụ tùng 1,97 triệu USD, giảm 21%...

- Nhập khẩu đạt 71,4 triệu USD, giảm 23,8% so với tháng 01/2022 (93,7 triệu USD). Mặt hàng nhập khẩu chính gồm: Ngô đạt 7 triệu USD, tăng 15.306%; cao su đạt 13,2 triệu USD, giảm 45%; gỗ và sản phẩm từ gỗ đạt 6,9 triệu USD, giảm 52%; phân bón các loại đạt 4,8 triệu USD, tăng 11,6%...

Theo đánh giá của Tổng cục Hải quan Việt Nam, nhìn chung, trong tháng đầu tiên của năm 2023 là tháng có số ngày nghỉ tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán nhiều nên tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 46,56 tỷ USD, giảm 17,3% so với tháng 12/2022. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 23,61 tỷ USD, giảm 18,7% (tương ứng giảm 5,42 tỷ USD); nhập khẩu đạt 22,95 tỷ USD, giảm 15,9% (tương ứng giảm 4,34 tỷ USD). Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam với toàn thế giới tháng 01/2023 thặng dư 656 triệu USD.

So với tháng 01/2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước giảm 25%; trong đó xuất khẩu giảm 25,9%, tương ứng giảm 8,25 tỷ USD và nhập khẩu giảm 24%, tương ứng giảm 7,27 tỷ USD. Châu Á vẫn là thị trường trao đổi thương mại chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước, đạt 30,65 tỷ USD, giảm 21,9% (chiếm 65,8%); tiếp đến là châu Mỹ 9,1 tỷ USD, giảm 33,1%; châu Âu đạt 5,31 tỷ USD, giảm 26,6%; châu Đại Dương đạt 1,05 tỷ USD, giảm 19,2%; châu Phi đạt 462 triệu USD, giảm 32,1% so với tháng 01/2022.

Thương vụ Việt Nam tại Lào

Nội dung liên quan