| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Cơ hội giao thương

Doanh nghiệp Pháp trong lĩnh vực sản xuất rượu muốn nhập khẩu chất Anetho

Một doanh nghiệp Pháp trong lĩnh vực sản xuất rượu muốn mua/nhập khẩu Anethol sử dụng cho mục đích pha chế.

Một doanh nghiệp Pháp trong lĩnh vực sản xuất rượu muốn mua/nhập khẩu Anethol sử dụng cho mục đích pha chế.

Doanh nghiệp có nhu cầu kết nối, xin gửi thông tin cho Thương vụ Việt Nam tại Pháp tại fr@moit.gov.vn

Thương vụ Việt Nam tại Pháp

Nội dung liên quan