| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Cơ hội giao thương

Công ty tại Úc có nhu cầu nhập khẩu sản phẩm thuỷ sản

Thương vụ Việt Nam tại Australia giới thiệu doanh nghiệp cần nhập khẩu thủy sản từ Việt Nam.

Doanh nghiệp có nhu cầu kết nối, cung ứng sản phẩm xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Úc theo địa chỉ hòm thư: au@moit.gov.vn

Thương vụ Việt Nam tại Australia

Nội dung liên quan