| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tin tức

Cập nhật một số chính sách, quy định của Singapore đến tháng 9/2023

Thương vụ Việt Nam tại Singapore cập nhật một số thông tin về nội dung bổ sung, điều chỉnh chính sách, quy định liên quan đến lĩnh vực thương mại, trao đổi hàng hóa của Singapore, cập nhật đến tháng 9 năm 2023.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm.

BC_64_-_TV_Singapore_V_v_c___p_nh___t_m___t_s____ch__nh_s__ch__quy______nh_c___a_Singapore______n_th__ng_9_2023_2b5b0.zip

Thương vụ Việt Nam tại Singapore

Nội dung liên quan