| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Cơ hội giao thương

Khách hàng Algeria có nhu cầu nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may

Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu doanh nghiệp cần nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may từ Việt Nam.

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm có thể gửi catalogue giới thiệu đến Thương vụ Việt Nam tại Algeria theo địa chỉ email dz@moit.gov.vn để biết thêm chi tiết. Thời gian gửi thông tin trước ngày 23/11/2023.

Thương vụ Việt Nam tại Algeria

Nội dung liên quan