| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Cơ hội giao thương

Doanh nghiệp Áo tìm nhà cung cấp gỗ vụn cho nhà máy điện

Một doanh nghiệp Áo đang tìm nhà cung cấp gỗ vụn (woodchips, wood pallets) cho nhà máy điện.

Doanh nghiệp Áo đang tìm nhà cung cấp gỗ vụn (woodchips, wood pallets) cho nhà máy điện với số lượng 100 tấn, yêu cầu có giấy chứng nhận FSC-CoC-100%. Các thông số kỹ thuật cho hàng công nghiệp như sau:

  • Giá trị nhiệt lượng ròng (khi nhận): 4000 kcal/kg trở lên. Net Calorific Value (as received): 4000 kcal/kg or more.
  • Tổng độ ẩm (khi nhận): 10% trở xuống. Total Moisture (as received): 10% or less.
  • Tro (khô): 3,0% trở xuống. Ash (dry basic): 3.0% or less.
  • Lưu huỳnh (khô): 0,2% hoặc ít hơn. Sulfur (dry basic): 0.2% or less.
  • Nitơ (khô): 0,7% hoặc ít hơn. Nitrogen (dry basis): 0.7% o less.
  • Clo (khô): 0,075% trở xuống. Chlorine (dry basis): 0.075% or less.
  • Natri + Kali (khô): 2400 ppm trở xuống. Sodium + Potassium (dry basis): 2400 ppm or less.
  • Mật độ khối (khi nhận): 600 kg/m3 trở lên. Bulk Density (as received): 600 kg/m3 or more.
  • Nhiệt độ nung tro (Nhiệt độ biến dạng): 1050oC trở lên. Ash Fusion Temperature (deformation Temperature): 1050oC or more.

Doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng được yêu cầu có thể liên hệ với Thương vụ Áo (at@moit.gov.vn) và gửi thông tin giới thiệu về doanh nghiệp để được hỗ trợ kết nối.

Woodchips-docx.DOCX

Thương vụ Việt Nam tại Áo (Kiêm nhiệm Slovenia)

Nội dung liên quan