| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tin tức

Nghị định 11/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 sửa đổi, bổ sung Nghị định 103/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020 của Chính phủ về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang EU

Ngày 15 tháng 01 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu để hướng dẫn thực hiện việc chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan liên quan đến “Gạo thơm”, “Mẫu chứng nhận chủng loại gạo thơm”; “Đơn đề nghị chứng nhận/chứng nhận lại chủng loại gạo thơm”, việc áp dụng chuyển tiếp đối với những lô hàng đã xuất khẩu sang Vương quốc Anh theo Hiệp định UKVFTA trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực và các nội dung khác có liên quan.

Chi tiết xem tại:

https://vietnordic.com/wp-content/uploads/2022/01/ND-112022.pdf

Nội dung liên quan