| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tin tức

Tình hình thương mại xuất nhập khẩu hàng dệt may Đài Loan 10 tháng đầu năm 2022

Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc xin giới thiệu Báo cáo tình hình thương mại xuất nhập khẩu hàng dệt may Đài Loan 10 tháng đầu năm 2022.

(Cơ cấu nhập khẩu hàng dệt may của Đài Loan)

Theo thống kê của hải quan Đài Loan, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Đài Loan trong 10 tháng đầu năm 2022 đạt 7,633 tỷ USD tăng 3% so với cùng kỳ, kim ngạch nhập khẩu đạt 3,281 tỷ USD tăng 5%, và như thế Đài Loan xuất siêu 4,352 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm, tăng 51 triệu USD (~+1%) so với cùng kỳ năm 2021.

 Nếu xét theo theo giá trị xuất khẩu, các mặt hàng xuất khẩu chính của Đài Loan trong 10 tháng đầu năm 2022 là vải (72%), tiếp theo là sợi (13%), xơ (5%), hàng dệt khác (5%), hàng may mặc thành phẩm (5%). Và trong 05 nhóm mặt hàng dệt may xuất khẩu chính chỉ có vải giữ được đà tăng trưởng (+7%) trong 10 tháng đầu năm trong khi ác mặt hàng khác đều giảm với xơ )-9%), sợi (-4%), quần áo may mặc thành phẩm (-5%) và hàng dệt may khác (-7%) so với cùng kỳ năm 2021.

Nếu xét theo giá trị nhập khẩu, các mặt hàng dệt may Đài Loan nhập khẩu chính trong 10 tháng đầu năm 2022 là quần áo thành phẩm chiếm 52%, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2021, tiếp theo là vải chiếm 16%, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2021, sợi chiếm 13%, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước, hàng dệt khác chiếm 11%, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước  và xơ chiếm 8% tăng 1% so với cùng kỳ năm 2021.

 Nếu xét về đối tác xuất khẩu, TOP 5 thị trường xuất khẩu hàng dệt may của Đài Loan của Đài Loan vẫn tiếp tục là là Việt Nam Trung Quốc, Hoa Kỳ, Indonesia và Campuchia, chiếm 61% tổng thị phần xuất khẩu của Đài Loan ra toàn thế giới. Trong đó tại cả TOP 05 thị trường xuất khẩu chính, thì vải là mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Đài Loan trong 10 tháng đầu năm 2022 và Việt Nam cùng Campuchia là 02 đối tác có kim ngạch nhập khẩu vải cao nhất.

Thống kê của phía Đài Loan cho thấy, trong 10 tháng đầu năm, Đài Loan đã xuất khẩu 2,051 tỷ USD các sản phẩm dệt may sang Việt Nam, chiếm 27% tổng thị phần xuất khẩu của Đài Loan ra thế giới, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2021. Kế đến là Trung Quốc (1,085 tỷ USD; 14% thị phần, giảm 11%); Hoa Kỳ (689 triệu USD; 9% thị phần, tăng 2%); Indonesia (462 triệu USD, 6% thị phần, tăng 25%); Campuchia (376 triệu USD, 5% thị phần, tăng 2%).

Nếu xét về nhập khẩu, TOP 5 đối tác cung ứng hàng dệt may lớn nhất cho Đài Loan trong 10 tháng đầu năm 2022 vẫn tiếp tục là Trung Quốc, Việt Nam, EU, Mỹ và Nhật Bản, chiếm 79% tổng lượng hàng dệt may cung ứng cho Đài Loan. Trong đó, hàng dệt may nhập khẩu từ Trung Quốc, Việt Nam và EU  chủ yếu là quần áo thành phẩm trong khi Mỹ và Nhật Bản chủ yếu cung ứng vải cho Đài Loan.

Theo thống kê của hải quan Đài Loan, 10 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch hàng dệt may mà Đài Loan nhập khẩu về từ Trung Quốc đạt 1,42 tỷ USD, chiếm 43% tổng thị phần nhập khẩu của Đài Loan từ thế giới, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2021. Kế đến là Việt Nam (479 triệu USD; 15% thị phần, tăng 9%), EU (324 triệu USD; 10% thị phần, tăng 18%), Hoa Kỳ (191 triệu USD, 6% thị phần, tăng 4%), Nhật Bản (155 triệu USD, 5% thị phần, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2021).

Thống kê của phía Đài Loan cũng cho thấy, trong tổng số kim ngạch nhập khẩu 479 triệu USD từ Việt Nam, có tới 243 triệu USD là hàng quần áo may mặc thành phẩm chiếm 51% thị phần, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2021, kế đến là sợi với kim ngạch đạt 146 triệu USD, chiếm 30% thị phần và giảm 5% so với cùng kỳ.

Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc

Nội dung liên quan