| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Cơ hội giao thương

Myanmar mời thầu đóng tàu

Hiện nay, Cơ quan quản lý cảng Myanmar đang mời thầu đóng 3 tàu cho đơn vị này.

Cơ quan quản lý cảng Myanmar có kế hoạch và đang mời thầu đóng 3 tàu mới trong năm tài chính 2020-2021 và 2021-2022 (3 tàu: 20M 1000BHP Harbour Launch). Hồ sơ thầu được bán tại: the planning Section, Theinbyu Dockyard, Mechanical Engineering Department, No. 557/559, Strand Road, Botahtaung Township, Yangon, Myanmar (trong giờ làm việc từ ngày 01/12/2020).

Thời hạn đóng thầu: 13 giờ ngày 30/12/20020.

Đấu thầu được thực hiện theo hình thức một gói - hai bì thư. Đơn vị tổ chức đấu thầu sẽ giải thích về Đấu thầu sơ tuyển (Prequalification Bid) vào lúc 13 giờ (Myanmar) ngày 15/12/2020 tại Phòng họp số 1, Myanma Port Authority, No. 10 Pansodan Street, Kyauktada Townshipj, Yangon, Myanmar.

Thông tin chi tiết, doanh nghiệp quan tâm có thể liên hệ: +9518610218; +9518610225, email: info@mpa.gov.mm 

Thương vụ Việt Nam tại Myanmar

Nội dung liên quan