| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Cơ hội giao thương

Doanh nghiệp Senegal cần nhập khẩu bàn ghế văn phòng, các loại cánh cửa

Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu khách hàng Senegal có nhu cầu nhập khẩu bàn ghế văn phòng, các loại cánh cửa bằng gỗ, nhựa.

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm có thể gửi catalogue giới thiệu đến Thương vụ Việt Nam tại Algeria theo địa chỉ email dz@moit.gov.vn để biết thêm chi tiết. Thời gian gửi trước ngày 22/11/2023.

Thương vụ Việt Nam tại Algeria

Nội dung liên quan