| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Cơ hội giao thương

Công ty Algeria tìm nhà sản xuất, xuất khẩu hạt ngô, tinh bột ngô

Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu doanh nghiệp nước này cần tìm nhà sản xuất, xuất khẩu hạt ngô, tinh bột ngô tại Việt Nam

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm có thể gửi catalogue giới thiệu đến Thương vụ Việt Nam tại Algeria theo địa chỉ email dz@moit.gov.vn để biết thêm chi tiết.

Thương vụ Việt Nam tại Algeria

Nội dung liên quan