| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tin tức

Quy định mới của Ngân hàng TW Ai Cập về áp dụng Thư tín dụng (L/C) trong nhập khẩu hàng hóa vào Ai Cập

Ngày 11/5/2022, Ngân hàng Trung ương Ai Cập (CBE) đưa ra hướng dẫn mới liên quan đến quy định áp dụng Thư tín dụng (Letter of Credit - L/C) trong nhập khẩu hàng hóa vào Ai Cập đã ban hành vào ngày 13/02/2022.

Theo đó nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, nguyên liệu thô nhập khẩu vào Ai Cập không bắt buộc thanh toán bằng L/C. Ngoài ra những quy định ban hành trước đó vẫn tiếp tục có hiệu lực.

Thương vụ xin gửi tới các doanh nghiệp quan tâm bản dịch không chính thức quy định nêu trên (từ tiếng Ả Rập sang tiếng Anh, do Thương vụ đặt công ty dịch thuật Rosetta Translation của Ai Cập thực hiện) để tham khảo.

220511_CBE-Notice-Rosetta-1GlI9.pdf

Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập

Nội dung liên quan