| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Kim ngạch xuất khẩu

Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam và EU 6 đầu năm 2012

Theo số liệu thống kê của Eurostat, trong 6 tháng đầu năm 2012, tổng kim ngạch thương mại giữa EU và Việt Nam đạt hơn 10 tỷ euro, trong đó, xuất khẩu từ VN vào EU đạt hơn 8 tỷ, còn VN nhập khẩu từ EU đạt hơn 2 tỷ euro, thặng dư thương mại đạt gần 6 tỷ euro.

Tổng KN XNK

VN- EU

6 tháng đầu

năm 2012

6 tháng đầu

năm 2011

 

So với 6 tháng đầu năm 2011

VN xuất khẩu vào EU

8176855163

5781422790

+41,43%

VN nhập khẩu từ EU

2321065240

2260769361

+2,67%

Cán cân

+5855789923

+3520653429

+66,33%

Tổng kim ngạch XNK

10497920403

8042192151

+30,54%

Nguyễn Minh Thăng- Tùy viên thương mại

THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI EU-BỈ

(nguồn: Eurostat - Cập nhật ngày 19/9/2012, đơn vị tính: euro)

 

Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU

Nội dung liên quan