| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Kim ngạch xuất khẩu

Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Chile 10 tháng đầu năm 2023

Thương vụ Việt Nam tại Chile tổng hợp số liệu kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Chile 10 tháng đầu năm 2023, để doanh nghiệp tham khảo.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

kimngach_vn chile_10t.pdf

Thương vụ Việt Nam tại Chile

Nội dung liên quan

Số liệu nhập khẩu chè Pakistan tháng 12 năm 2023
Kim ngạch xuất khẩu - 29/01/2024
Số liệu nhập khẩu chè Pakistan tháng 11 năm 2023
Kim ngạch xuất khẩu - 02/01/2024