| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tin tức

Đài Loan công bố mã phân loại hàng hóa mới cho 04 nhóm sản phẩm

Cơ quan quản lý Ngoại thương Đài Loan (BOFT) ngày 22/3/2023 ra thông báo về việc tăng thêm mới mã phân loại hàng hóa cho 04 nhóm hàng hóa và các quy định nhập khẩu với 4 nhóm hàng này.

(Nhóm thiết bị làm nóng thuốc lá có mã phân loại hàng hóa 8543.70.99.42-5) 

Thông báo của BOFT cho biết, việc tăng mới mã hàng hóa này được dự theo quy định của khoản 1 Điều 8 Luật quản lý hàng hóa nhập khẩu và theo đề nghị của Cơ quan Y tế và Phúc lợi Đài Loan (MOWH).

Theo đó, kể từ ngày 22/3/2023 Đài Loan thêm mới 04 mã phân loại hàng hóa như sau:

Mã hàng hóa

(CCCCode)

Mô tả

Mã quản lý

2403.99.90.10-0

Các sản phẩm hít theo phương thức không cháy có chứa lá thuốc lá hoặc lá thuốc lá hợp chất

463

501

2403.99.90.90-3

Lá thuốc lá chế biến khác và các sản phẩm thay thế thuốc lá

463

3824.99.99.43-1

Các sản phẩm khác giúp cai thuốc lá

503

8543.70.99.42-5

Thiết bị làm nóng sản phẩm thuốc lá

501

MWO

Trong đó:

-  Đối với mã quản lý 463: khi nhập khẩu phải: (1) Kèm theo bản sao Giấy phép kinh doanh nhập khẩu thuốc lá và rượu do Cơ quan quản lý Tài chính (MOF) cấp hoặc văn bản chấp thuận của MOF; (2) Nếu nhập khẩu thuốc lá để đóng gói lại, phải kê khai mục đích khi khai báo hải quan và nộp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa do chính phủ nước sản xuất hoặc phòng thương mại được chính phủ ủy quyền cấp.

-  Đối với mã quản lý 501: Phải có văn bản đồng ý của MOWH.

-  Đối với mã quản lý 503: Thuốc nhập khẩu (bao gồm dược tễ, hoạt chất dược phẩm, thuốc hỗ trợ chẩn đoán và sản phẩm sinh vật) dùng cho người yêu cầu một trong hai giấy tờ sau: (1) Bản sao giấy phép (nhập khẩu) thuốc do MOWH cấp cùng với bản sao giấy phép của công ty dược phẩm; hoặc (2) Văn bản chấp thuận của MOWH.

- Đối với mã quản lý MWO: Các mặt hàng từ Trung Quốc đại lục không được phép nhập khẩu.

Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc trân trọng thông báo để các doanh nghiệp xuất khẩu nhóm sản phẩm này được biết.

Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc

Nội dung liên quan