| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tin tức

Thông báo của Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam về việc hợp pháp hóa lãnh sự

Bộ Công Thương nhận được Công hàm của Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam thông báo về việc các Cơ quan có thẩm quyền của Ai Cập yêu cầu tất cả giấy chứng nhận xuất xứ của hàng hóa xuất khẩu sang Ai Cập đều phải được hợp pháp hóa lãnh sự tại Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam. Bất kỳ quy định miễn hợp pháp hóa lãnh sự nào từ các cơ quan khác đều không có hiệu lực.

Doanh nghiệp xuất khẩu sang Ai Cập có thể liên hệ với Bộ phận Lãnh sự của Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam theo địa chỉ: Anh Nguyễn Thành Đạt; ĐT: (024)3829 4999; E-mail: egyembhanoi@yahoo.com.
Bộ Công Thương thông báo để các doanh nghiệp biết và thực hiện đúng quy định khi xuất khẩu sang Ai Cập./.

Nội dung liên quan