| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Biểu thuế nhập khẩu

Biểu thuế xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2022

Biểu thuế xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2022 do Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hòn Gai biên soạn gồm những nội dung chính sau:

1. Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu Việt Nam 

2. Các biểu thuế liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: Tổng cộng 25 biểu thuế (gồm: Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu thông thường, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế giá trị gia tăng, Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt, Biểu thuế bảo vệ môi trường & 16 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, 03 biểu thuế xuất khẩu ưu đãi của Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại song phương và đa phương).

3. Các quy tắc mặt hàng cụ thể kèm theo các biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt. 

4. Các chính sách quản lý mặt hàng theo mã HS của Chính phủ và các Bộ, Ngành: Tổng cộng 82 loại chính sách quản lý đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Link online: Biểu thuế nhập khẩu Việt Nam năm 2022 .

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hòn Gai

Nội dung liên quan