| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tin tức

Xuất khẩu trà của Đài Loan trong 7 tháng đầu năm giảm nhẹ

Theo thống kê của Hiệp hội Chế biến trà Đài Loan (TAIWAN TEA MANUFACTURERS ASSOCIATION - TTMA), trong tháng 7 năm 2022 Đài Loan đã xuất khẩu được 863,04 tấn trà các loại ra thế giới đưa lũy kế tổng lượng trà Đài Loan xuất khẩu ra thế giới trong 7 tháng đầu năm 2022 lên 4.716 tấn, giảm 327 tấn (~6,49%) so với cùng kỳ năm 2021.

(Nguồn: TTMA)

Về chủng loại mặt hàng, thống kê của TTMA cho thấy, lượng trà Đài Loan xuất khẩu nhiều nhất trong tháng 7 là hồng trà loại đóng gói túi nhỏ dưới 3kg (285.18 tấn); kế đến là trà ô long, bao chủng loại đóng gói túi lớn trên 3kg (216.84 tấn), trà xanh loại đóng gói túi nhỏ dưới 3kg (167.02 tấn) và trà ô long, bao chủng loại đóng gói túi nhỏ dưới 3kg (112.67 tấn).

Về thị trường xuất khẩu, thống kê của TTMA cho thấy, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu trà lớn nhất của Đài Loan với 189.17 tấn trà đã được đảo này xuất sang Trung Quốc trong tháng 7 năm 2022, trong đó phần lớn là trà ô long, bao chủng (127.62 tấn túi lớn trên 3kg và 46.5 tấn túi nhỏ dưới 3kg); kế đến là Hoa Kỳ (174.3 tấn); Nhật Bản (85.11 tấn); Philippines (74.5 tấn) và Hồng Kông (60.22 tấn).

Cũng theo thống kê của TTMA, Việt Nam là thị trường xuất khẩu trà lớn thứ 10 của Đài Loan . Trong tháng 7 năm 2022, Việt Nam đã nhập khẩu 16.78 tấn trà các loại từ Đài Loan, trong đó nhiều nhất là hồng trà (7.79 tấn loại bao nhỏ dưới 3kg và 2.82 tấn trà loại bao lớn trên 3kg); kế đến là trà ô long, bao chủng (2.57 tấn loại bao nhỏ dưới 3kg) và trà xanh (1.74 tấn loại bao nhỏ dưới 3kg, 300 kg tấn trà xanh loại lớn trên 3kg). 

 

Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc)

Nội dung liên quan