| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Cơ hội giao thương

Công ty Thái Lan muốn nhập khẩu mặt hàng hạt tiêu đen từ Việt Nam

Công ty Thai Bae International Co., Ltd muốn nhập khẩu mặt hàng hạt tiêu đen từ Việt Nam.

Công ty Thai Bae International Co., Ltd muốn nhập khẩu mặt hàng hạt tiêu đen từ Việt Nam.

Quý công ty nào có nhu cầu xin liên hệ theo địa chỉ:

Ms Sinitchaya

Thai Bae International co., ltd.

 

Thương Vụ Việt Nam tại Thái Lan

Nội dung liên quan