| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tin tức

Tình hình trao đổi thương mại với Đài Loan trong 5 tháng đầu năm

Theo thống kê của Cơ quan quản lý Ngoại thương mại Đài Loan (BOFT), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với Đài Loan trong tháng 5 năm 2023 đạt 1,36 tỷ USD, giảm 32,79% so với cùng kỳ năm 2022.

(Nguồn : BOFT)

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Đài Loan sang Việt Nam đạt 854,76 triệu USD, giảm 39,80%; kim ngạch nhập khẩu của Đài Loan từ Việt Nam đạt 509,47 triệu USD, giảm 16,45% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo thống kê của BOFT, cùng với xu thế chung của ngoại thương Đài Loan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa Việt Nam và Đài Loan tiếp tục có tháng thứ 5 liên tiếp giảm so với cùng kỳ khi các đơn hàng ít hơn và nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu gia công xuất khẩu giảm.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 7,007 tỷ USD, giảm 26,94% so với cùng kỳ năm trước, trong đó kim ngạch Đài Loan xuất khẩu sang Việt Nam đạt 4,579 tỷ USD, giảm 30,82 %, kim ngạch nhập khẩu của Đài Loan từ Việt nam đạt 2,428 tỷ USD, giảm 18,28% so với cùng kỳ năm 2022.

Cũng theo thống kê của BOFT, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí đối tác ngoại thương lớn thứ 11 của Đài Loan trong 5 tháng đầu tiên của năm nay, xếp thứ 3 trong ASEAN sau Xinh-ga-po, Ma-lai-xi-a và ngay trên Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin.

Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc

Nội dung liên quan