| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Cơ hội giao thương

Myanmar mời thầu thiết kế, cung cấp và lắp đặt đường dây truyền tải điện

Hiện nay, Cục Điều tiết và Truyền tài điện (DPTSC), Bộ Điện lực và Năng lượng Myanmar đã thông báo mời thầu Thiết kế, Cung cấp và Lắp đặt đường dây truyền tải điện 230kV Nyaung – Bi Gyi – Gan Gaw tại vùng Sagaing và Magwe, Myanmar.

Gói đấu thầu cạnh tranh quốc tế này được thực hiện theo phương thức Một giai đoạn – Hai túi hồ sơ. Các nhà thầu hợp lệ nước ngoài (được nêu rõ trong hồ sơ thầu) sẽ được tham dự. Một số yêu cầu đáng chú ý với nhà thầu gồm: ít nhất 10 kinh nghiệm làm thầu chính với các gói thầu trên 45 triệu USD; kinh nghiệm ít nhất 10 năm kỹ thuật, mua sắm lắp đặt trên cơ sở chìa khóa trao tay đối với các dự án đường dây trên cao 220kV hoặc hơn hoặc tổng chiều dài từ 120km trở lên.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ:

Department of Power Transmission and System Control (DPTSC)

Address: Material Planning Department (DPTSC), Building No. 27, Nay Pyi Taw, Myanmar

Telephone: 95 67 8104286, 95 67 3410282

Email: dg.dptsc@moee.gov.mm, dd1ptp.dptsc@moee.gov.mm, dirdesign.ptp@gmail.com, sedesignptp.mepe@gmail.com,

Fax: 95 67 8104286, 95 67 3410282

Thời hạn mời thầu: 13h (giờ Myanmar), ngày 06/11/2020

Chi tiết xin xem file kèm theo.

Invitation_for_Bids_-NBG-GG-HR6CJ.pdf

Thương vụ Việt Nam tại Myanmar

Nội dung liên quan