| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Infographic

Quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ

Quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực.