| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Cơ hội giao thương

Ai Cập mời thầu đợt 1 cung cấp 25.000 tấn gạo trong năm 2023

Ngày 4/2/2023, Tổng cục Cung ứng hàng hóa (GASC), Bộ Cung ứng và Nội thương Ai Cập thông báo mời thầu đợt 1 năm tài chính 2022/23 cung cấp 25 ngàn tấn gạo trắng 10% tấm (Chi tiết trong file mời thầu đính kèm).

Do tài liệu mời thầu gửi cho Thương vụ bằng tiếng Ả Rập (đang được Thương vụ thuê dịch sang tiếng Anh) và thời gian mở thầu vào ngày 14/2, Quý Doanh nghiệp quan tâm có thể liên lạc trực tiếp với GASC hoặc với Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập theo địa chỉ dưới đây để có thêm thông tin và nhận bản dịch tiếng Anh.

Tổng cục Cung ứng hàng hóa, Bộ Cung ứng và Nội thương Ai Cập:
- Địa chỉ: 99 Kasr El Ainy St., Downtown, Cairo, Egypt
- Điện thoại: (+20) 27960677 - 27960766
- Fax: (+20) 27960711
- Trang thông báo mời thầu: http://www.msit.gov.eg/details.html?topicID=1951

Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập:
- Địa chỉ: 23 Mohamed El Ghazali St., Dokki, Giza, Egypt
- Điện thoại: (+20) 233366598
- Mobile/Whatsapp: (+20) 122 124 8986

Doanh nghiệp/độc giả vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm.

230204_Mời thầu XK gạo sang Ai Cập.pdf

Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập

Nội dung liên quan