| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tin tức

Cổng kê khai online cho các nhà sản xuất, nhập khẩu thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì

Ngày 29⁄1⁄2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra thông báo số 63⁄TB-BTNMT về việc chính thức vận hành Cổng thông tin điện tử EPR quốc gia.

Theo đó, nhà sản xuất, nhập khẩu thuộc đối tượng thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì (Điều 54 Luật Bảo vệ môi trường) và trách nhiệm xử lý chất thải (Điều 55 Luật Bảo vệ môi trường) phải thực hiện việc đăng ký, kê khai, báo cáo trên Cổng Thông tin điện tử EPR quốc gia (hình thức trực tuyến) thay vì nộp bản giấy về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cổng Thông tin điện tử EPR (link website) quốc gia giúp các nhà sản xuất, nhập khẩu thuộc đối tượng thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì (Điều 54 Luật Bảo vệ môi trường) và trách nhiệm xử lý chất thải (Điều 55 Luật Bảo vệ môi trường) phải thực hiện việc đăng ký, kê khai, báo cáo trực tuyến thay vì nộp bản giấy về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại khoản 4 Điều 87 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Để xác thực các thông tin đăng ký, kê khai, báo cáo trên Cổng Thông tin điện tử EPR quốc gia, các nhà sản xuất, nhập khẩu thuộc đối tượng thực hiện phải sử dụng phần mềm hỗ trợ ký số trên Window, Linux, Mac. Trường hợp cần được hỗ trợ và hướng dẫn sử dụng hệ thống đăng ký, kê khai, báo cáo trên Cổng thông tin điện tử EPR quốc gia, nhà sản xuất, nhập khẩu có thể quét mã QR được cung cấp trên Cổng thông tin này.

Bên cạnh việc đăng ký, kê khai, báo cáo trên Cổng Thông tin điện tử EPR quốc gia, nhà sản xuất, nhập khẩu có thể truy cập Cổng thông tin này để cập nhật các thông tin về quy định pháp luật và giải đáp pháp luật liên quan đến việc thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm xử lý chất thải.

VietnamExport (tổng hợp)

Nội dung liên quan