| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Cơ hội giao thương

Công ty Algeria tìm kiếm nhà cung cấp nguyên liệu nhựa (PP, PET…), nguyên liệu sơn

Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu công ty tìm kiếm nhà cung cấp nguyên liệu nhựa (PP, PET…), nguyên liệu sơn.

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm có thể gửi thông tin, catalogue giới thiệu đến Thương vụ Việt Nam tại Algeria theo địa chỉ email dz@moit.gov.vn để biết thêm chi tiết.

Thương vụ Việt Nam tại Algeria

Nội dung liên quan