| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Địa chỉ hữu ích

THƯƠNG ĐIỂM SAINT- PETERBURG

- Trade Point Saint- Peterburg (FNCCI)

 

Địa chỉ: St. Peterburg Trade Dev. Centre U1. A1. Nevskogo 12, Office 58 P.O.Box 39  

             ST. PETERBURG 192241

Tel:  (007812) 1088265

Fax: (007812) 1088565

Email:    cvt@frinet.org                 

Website: http://www.tpspbfrinet.org                    

Dịch vụ:  I04-RQ, J01-RQ, J02-RQ, J03-RQ, J05-RQ, J06-RQ, J07-RQ, J08-RQ, J09-RQ, J10-RQ, J11-RQ, J12-RQ, J13-RQ, J14-RQ, J15-RQ, J16-RQ, J17-RQ

 

 

 

Cục Xúc tiến thương mại

Nội dung liên quan