| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tin tức

Nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu và sản phẩm bán thành phẩm phục vụ các ngành dệt may, da giày của Cuba

Bộ Công nghiệp nhẹ Cuba cho biết, Cuba đang đặc biệt quan tâm đến việc nhập khẩu nguyên liệu và sản phẩm bán thành phẩm  phục vụ cho các ngành công nghiệp dệt may, da giầy và các sản phẩm phục vụ lau dọn, vệ sinh từ Việt Nam như file đính kèm trên dưới đây. Bộ Công nghiệp nhẹ Cuba cũng cho biết hiện tại đang có 2 doanh nghiệp Ngoại thương của Cuba quan tâm tìm hiểu các thông tin về doanh nghiệp của Bộ Công Thương Việt Nam:

- Doanh nghiệp Ngoại thương ILECO

  Giám đốc: Carlos M.Barroso

  Điện thoại: 8615677 hoặc 8625081

  Thư điện tử: carlos.barroso@ecoimpex.com.cu

- Doanh nghiệp Ngoại thương Suchel Import Export

  Giám đốc Ramon Lopez Rego

  Điện thoại: 6490179 hoặc 6407323

  Thư điện tử: rlopez@suchel.co.cu

Các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến việc xuất khẩu các sản phẩm này (chi tiết xin xem file đính kèm) xin vui lòng liên hệ trực tiếp với 2 doanh nghiệp kể trên hoặc với:

- Ông Nguyễn Đức Minh

  Chuyên viên Vụ thị trường Châu Mỹ

  Thư điện tử: minhngduc3@moit.gov.vn

- Ông Đỗ Việt Phương

  Tùy viên phụ trách Thương vụ tại Cuba

  Thư điện tử: cu@moit.gov.vn

- Doanh nghiệp Ngoại thương Suchel Import Export

  Giám đốc Ramon Lopez Rego

  Điện thoại: 6490179 hoặc 6407323

  Thư điện tử: rlopez@suchel.co.cu

Các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến việc xuất khẩu các sản phẩm này (chi tiết xin xem file đính kèm) xin vui lòng liên hệ trực tiếp với 2 doanh nghiệp kể trên hoặc với:

- Ông Nguyễn Đức Minh

  Chuyên viên Vụ thị trường Châu Mỹ

  Thư điện tử: minhngduc3@moit.gov.vn

- Ông Đỗ Việt Phương

  Tùy viên phụ trách Thương vụ tại Cuba

  Thư điện tử: cu@moit.gov.vn

15288_BAN-DICH-DANH-MUC-NL-VA-SPBTP-do-GEIL-gui-TT-Thoa.pdf

Vụ Châu Mỹ

Nội dung liên quan