| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Cơ hội giao thương

Doanh nghiệp Algeria có nhu cầu nhập khẩu thực phẩm, hóa chất, vải sợi, bao bì, thiết bị điện

Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu một số cơ hội kinh doanh trong các lĩnh vực thực phẩm, hóa chất, vải sợi, bao bì, thiết bị điện… tại Algeria để các công ty trong nước quan tâm, liên hệ.

1/ Tập đoàn BERRAHAL GROUP

Địa chỉ: 02 rue Benhamouda cheikh Les palmiers, Oran 31000 Algerie.

Tel: +213 (0) 41 23 36 36 / +213 (0) 41 23 37 37

Email: direction@berrahalgroup.com; web: berrahalgroup.com

Hoạt động: Nhập khẩu đường nâu, sản xuất, kinh doanh đường mía

2/ Tập đoàn NOVACHEM

Địa chỉ: OULED BELLIL - W BOUIRA, ALGERIA

Email: novachem@chemical-innovation.dz; sabboud@chemical-innovation.dz

Tel: 00213558160554/ 00213668339933 ; web: www.chemical-innovation.dz

Người liên hệ: Ông Abboud Sofiane, quản lý

Tel: +213556283034; Email: sabboud@chemical-innovation.dz

Hoạt động: Nhập khẩu phụ gia polycarrboxilate, nguyên liệu epoxy resin

3/ Tập đoàn GETEX SPA

Địa chỉ: 131 Rue Hassiba Ben Bouali, Sidi M'Hamed 16000, Alger

Người liên hệ: Ông Hamdi Mansour, trợ lý TGĐ

Tel: +213770412435/+213560819597;

Email: dg@getex.dz; hamdimansour_a@outlook.com; contact@getex-dz.com

Web: getex-dz.com

Hoạt động: Nhập khẩu vải, sợi; sản xuất sản phẩm dệt may, da giày

4/ Tập đoàn SAIDAL

Địa chỉ: Route de wilaya n°11 BP 141 Dar El Beida – Alger

Tél :+213 23 92 01 76 ; Fax : +213 23 92 01 78

Liên hệ: Ông Ouatah Amine, trưởng phòng xuất khẩu ; Tel : +213542348568

Email: exportation@saidalgroup.dz; web: www.saidalgroup.dz

Hoạt động: Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thuốc tân dược

5/ Tập đoàn EL SABAH

Địa chỉ: Route de Hammam Melouane - Zone urbaine Bougara. Blida, ALGERIE

Email: elsabah.group@gmail.com; Tel: +213 550989891/+213 550989891; web: group-sabah.com

Người liên hệ: Ông R. BOUZIANE, Chủ tịch-TGĐ

Hoạt động: Nhập khẩu nguyên liệu bao bì, đóng gói thực phẩm

6/ Công ty El Walid

Địa chỉ: Villa N° 75 Haï El-Bina 16320 Dely Brahim Alger, Algérie

Tel: +213 555 872157 ; +213 (0)23 30.43.25

Email: contact@elwalid.com; commercial@elwalid.com; web: www.elwalid.com

Người liên hệ: Ông Benali Schahrazed, Phụ trách thương mại

Hoạt động: Nhập khẩu nguyên liệu nhựa, bao bì

7/ Tập đoàn GISB ELECTRIC

Địa chỉ: Zone d’activités Mesra, Mostaganem, Algérie

Email: commercial@gisb.dz; contact@gisb.dz; talhi.sarah@gisb.dz

Mobile : +213 550728536; Mob: +213 558 110 110

Web: gisbelectric.com

Người liên hệ : Ông R. BOUZIANE, Chủ tịch-TGĐ

Hoạt động : Sản xuất, kinh doanh cáp điện, máy biến thế, đèn led

Thương vụ Việt Nam tại Algeria

Nội dung liên quan