| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Địa chỉ hữu ích

THƯƠNG ĐIỂM 6 THÁNG MƯỜI

- Trade Point Sixth of October

 

Địa chỉ: Sixth District, Tenth Block, Megawra Beside Developing Industrial Bank

              SIXTH OF OCTOBER

Tel:  (00202) 833430207

Fax: (00202) 8339058

Email:    6oct1tp@idsc.net.eg        

Website: http://www.eitp.gov.eg           

Dịch vụ:  :  I04-RQ, J01-RQ, J02-RQ, J03-RQ, J05-OL, J06-RQ, J07-RQ, J08-RQ, J09-RQ, J10-RQ, J11-OL, J12-RQ, J13-RQ, J14-RQ, J15-RQ, J16-RQ, J17-RQ

 

 

 

Cục Xúc tiến thương mại

Nội dung liên quan