| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Kim ngạch xuất khẩu

Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và EU Quý I năm 2012

Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và EU quý I năm 2012

Tổng KN XNK

VN- EU

Qúy I năm 2012

Qúy I năm 2011

 

So với Qúy I năm 2011

VN xuất khẩu vào EU

4110210390

3083793115

+33,28%

VN nhập khẩu từ EU

1137027246

966344144

+17,66%

Cán cân

+2973183144

+4050137259

 

Tổng kim ngạch XNK

5247237636

4050137259

+29,56%

Nguyễn Minh Thăng- Tùy viên thương mại

 THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI EU-BỈ

 (nguồn: Eurostat - Cập nhật ngày 17/6/2012, đơn vị tính: euro)

 

Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU

Nội dung liên quan