| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Infographic

Nửa đầu tháng 10/2023: Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt hơn 14 tỷ USD

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10 năm 2023 đạt 14,18 tỷ USD, giảm 13% (tương ứng giảm 2,12 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 2 tháng 9/2023.

Số liệu của Hải quan Việt Nam cũng cho biết, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10/2023 đạt 12,84 tỷ USD, giảm 11,7% (tương ứng giảm 1,71 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 9/2023.

Vietnamexport

Nội dung liên quan