| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Kim ngạch xuất khẩu

Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Đan Mạch trong 2 tháng đầu năm 2021

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 2 tháng đầu năm 2021, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Đan Mạch đạt khoảng 91,39 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Đan Mạch đạt khoảng 54,26 triệu USD, tăng 11,81%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Đan Mạch đạt khoảng 37,13 triệu USD, tăng 30,18% so với cùng kỳ năm 2020.

Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch 2 tháng năm 2021

 Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch2 tháng năm 2021

Nội dung liên quan