| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Địa chỉ hữu ích

THƯƠNG ĐIỂM KAFR E1- SHIEKH

- Trade Point Kafr E1-Shiekh

Địa chỉ: Aly Ben Aby Taleb Tower 32, E1 Gomhoria Street

             KAFR EL- SHIEKH

Tel:  (002047) 238425

Fax: (002047) 238426

Email:    kafr1tp@idsc.nrt.eg       

Website: http://www.kafrtp.gov.eg            

Dịch vụ:  :  I04-RQ, J01-RQ, J02-RQ, J03-RQ, J05-OL, J06-RQ, J07-RQ, J08-RQ, J09-RQ, J10-RQ, J11-OL, J12-RQ, J13-RQ, J14-RQ, J15-RQ, J16-RQ, J17-RQ

 

 

 

Cục Xúc tiến thương mại

Nội dung liên quan

Danh sách doanh nghiệp OCOP tỉnh Kon Tum
Địa chỉ hữu ích - 01/10/2023