| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Địa chỉ hữu ích

THƯƠNG ĐIỂM ISMAILIA

- Trade Point Ismailia

Địa chỉ: Mohamed Ali Street Governorate Building, 2nd Floor

             ISMAILIA

Tel:  (002064) 352440

Fax: (002064) 352440

Email:    ismliatp@idsc.net.eg        

Website: http://www.ismliatp.gov.eg            

Dịch vụ:  :  I04-RQ, J01-OL, J02-RQ, J03-RQ, J05-OL, J06-RQ, J07-OL, J07-RQ, J08-RQ, J09-RQ, J10-RQ, J11-OL, J12-RQ, J13-RQ, J14-RQ, J15-RQ, J16-RQ, J17-RQ

 

 

 

Cục Xúc tiến thương mại

Nội dung liên quan

Danh sách doanh nghiệp OCOP tỉnh Kon Tum
Địa chỉ hữu ích - 01/10/2023